KAPCSOLAT FELVÉTEL    2012. évi II. törvény

    a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

                                          130. Valótlan bejelentés

    175. § (1) Aki a hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél vészhelyzetről vagy rendzavarásról valótlan bejelentést tesz, szabálysértést követ el.

    (2) Szabálysértés az is, ha a hamis bejelentés alapján a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv szükségtelenül a bejelentésben megjelölt helyszínre vonul vagy egyéb intézkedésre kényszerül.